Idrottens hus

Klocket ska vara ett centrum för verksamheter som jobbar med idrott, kultur och fritid i Norrköping. I Idrottens hus finns möjligheter för din idrottsförening att samlas.

Idrottens hus finns till för att lokala idrottsföreningar ska kunna träffas för utbildningar, inspirationsföreläsningar och för att utbyta erfarenheter. En möjlighet till kompetensutveckling, och en ingång till värdefulla samarbeten. Alla Norrköpings idrottsföreningar kan använda lokalerna kostnadsfritt. Bakom Idrottens hus står Hyresbostäder, Norrköpings kommun och RF-SISU Östergötland.

Kontaktuppgifter:

Telefon:   010-47 64 215
Mail: Idrottenshus.ostergotland@rfsisu.se
Adress: Idrottens hus Norrköping
Wilhelm Wibergs gata 170
603 77 Norrköping