Om Klocket

Klocket, eller Klockaretorpets centrum, är en plats för liv, rörelse, kultur, idrott och gemenskap. Det är också namnet på ett partnerskap med övertygelsen om att det är tillsammans vi gör skillnad och bygger ett samhälle som håller i längden.

Klocket är ett partnerskap och ett verksamhetskluster med fokus på lärande, idrott, kultur och fritid. I klustret ingår Kunskapens hus, Föreningarnas hus, Idrottens hus, Fritidsbanken, RF-SISU Östergötland och Norrköpings kommuns enhet för Idrott, fritid och kultur.

Partnerskapet startades bland annat som ett svar på att Klockaretorpet under flera år var en ödslig plats, som därmed upplevdes otrygg. I takt med att fler och fler verksamheter startat i Klocket har stadsdelens centrum levt upp, och nu är det en plats full av glädje och aktivitet.

Bakom partnerskapet

Hitta hit

Adress

Wilhelm Wibergs gata 168–176

Kollektivtrafik

Spårvagn Linje 3 mot Klockaretorpet
Hållplats Klockaretorpets Centrum

Parkering

I rundeln utanför Kunskapens Hus finns cirka 20 parkeringsplatser med p-automat. Fler platser finns på Torsten Fogelqvists gata på andra sidan spårvagnsspåren.